Metoda „Kids’ Skills – Dam Radę”, jak określa sam Ben Furman (norweski psychiatra i psychoterapeuta), to innowacyjny program pomagania dzieciom w wieku od lat 3 w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych a podstawą tej metody jest postrzeganie problemów dzieci jako możliwości nauki nowych umiejętności.
Dam Radę ! ma postać kolejnych kroków, dopasowanych do dziecięcego rozumienia świata i właściwych dla dzieci sposobów przezwyciężania problemów.

 

Kolejne etapy postępowania dotyczą:

Ustalenia umiejętności, których ma nauczyć się dziecko.

Zbudowania systemu wsparcia dla nowej umiejętności.

Zbadania pozytywnych skutków zdobycia nowej umiejętności.

Zaplanowania kroków dla rozwijania umiejętności.

Wcielania tych kroków w codzienne życie.

Dbania o radzenie sobie z trudnościami w trakcie zdobywania umiejętności.

Nagradzania dziecka za postępy w osiąganiu umiejętności, na co dzień i po zakończeniu pracy.

 

Kiedy skorzystać z programu?

Gdy widzisz, że Twoje dziecko przeżywa problemy, np.

– jest płaczliwe i wycofane;

– cierpi na zaburzenia koncentracji;

– ma napady złości;

– jest nadpobudliwe;

– ma problemy z jedzeniem i snem;

– jest niegrzeczne, nieposłuszne;

– nie lubi chodzić do przedszkola lub do szkoły;

– ma problemy adaptacyjne w grupie;

– jest w trudnym okresie związanym z sytuacją domową (rozwód rodziców, strata bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania);

– a problem z moczeniem;

– cierpi z powodu nieśmiałości, braku poczucia pewności siebie.

 

Czas i forma spotkań
.

Ilość i częstotliwość spotkań dostosowany jest do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zaletami „Kids’ Skills – Dam Radę” są z pewnością jego prostota oraz możliwość zaangażowania w program rodziców i opiekunów dzieci. Dzięki temu mają Państwo szansę na poznanie zasad tej metody i późniejsze wielokrotne korzystanie z niej w celu wspierania rozwoju swoich dzieci.

Sesje trwają 50 minut i są podzielone na części:

– spotkanie z rodzicem;

– spotkanie z dzieckiem;

– indywidualnie pracuje z dzieckiem nad nowymi umiejętnościami;

– wraz z dzieckiem przedstawiam rodzicom / opiekunom informacje o postępach.

 

Bliższych informacji udziela osoba prowadząca zajęcia, pod numerem telefonu: 607200884