HEG BIOFEEDBACK

Metoda powstała w oparciu o dorobek naukowców w zakresie poprawy skuteczności terapii Biofeedback. Kontrolowany jest przepływ krwi w obszarach przedczołowych za pomocą bliskiej podczerwieni nIR. Badania rezonansem fMRI potwierdziły, że ukrwienie wybranego obszaru jest dokładnym odzwierciedleniem aktywności mózgu. Pacjenci szybko uczą się świadomie zwiększać perfuzję czołową. Zwiększenie metabolizmu w trenowanym obszarze mózgu powoduje wzrost jego aktywności.

Metoda jest szczególnie zalecana w przypadku ADHD/ADD, ASD -spektrum autyzmu, schizofrenii, depresji czy przy migrenach. HEG Biofeedback świetnie sprawdza się w terapii z dziećmi, gdzie montaż elektrod bywa utrudniony (mocowana wyłącznie opaska na czole).

Badania metodą SPECT potwierdziły, że u osób z ADHD/ADD, ASD czy schizofrenii dochodzi do hipoperfuzji (obniżona cyrkulacja krwi w mózgu). Metoda HEG pozwala na zmianę tego stanu, co daje pacjentom nadzieję na lepszą przyszłość.
HEG Biofeedback wpływa na: koncentrację uwagi, selektywność, wielozadaniowość, kontrolę wykonawczą, pamięć roboczą, kontrolę emocji, poczucie tożsamości czy interakcje społeczne (empatia, zaufanie, poczucie winy).

 

JAK DZIAŁA HEG BIOFEEDBACK?

Trening HEG Biofeenack wpływa na aktywację komórek nerwowych, co jest związane z dużym zapotrzebowaniem na tlen. Zasada działania tego urządzenia opiera się na zastosowaniu technologii bliskiej podczerwieni do pomiaru hemodynamiki mózgu. Obniżone krążenie mózgowe najczęściej generuje fale wolne w określonej lokalizacji przyczyniając się do pogorszenia zdolności koncentracji uwagi. HEG Biofeedback zastosowany m.in. do treningu koncentracji uwagi, przyczynia się do poprawy tej funkcji. Dzieje się tak, gdyż podczas treningu pacjent nagradzany zostaje za wzrost krążenia mózgowego.

 

CZYM SIĘ RÓŻNI HEG BIOFEEDBACK OD EEG BIOFEEDBACK?

Różnica między EEG a HEG polega na tym, że EEG (Elektroencefalografia) bada czynność bioelektroniczną mózgu natomiast HEG (Hemoencefalografia) bada przepływ krwi w mózgu.

Celem HEG – Biofeedbacku jest zwiększenie perfuzji czołowej, co ma duże znaczenie w terapii ADHD. Ponadto różne techniki neuroobrazowania wskazują jednoznacznie na obniżoną aktywność płata czołowego w zespole ADD.W wyniku hipoperfuzji okolic przedczołowych kory może dochodzić do utraty zdolności hamowania niepożądanych impulsów, co objawia się impulsywnością, hiperaktywnością i nieuważnym zachowaniem.

HEG nie rejestruje aktywności elektrycznej mózgu, co pozwala na uniknięcie artefaktów związanych z mruganiem oczami, ruchami gałek ocznych, napięciem mięśni, a także ruchami pacjenta. Sama technika podłączenia opaski do HEG Biofeedback jest znacznie prostsza w porównaniu do podłączania elektrod w EEG Biofeedback, w którym konieczne jest uzyskanie dobrej impedancji. Są to niewątpliwie bardzo istotne zalety systemu HEG Biofeedback.

.