W dniu 6 listopada 2019 r. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentowanym przez Zarząd Województwa Izabelę Mroczek- Dyrektora Departamentu Programów Obszarów Wiejskich a Centrum Terapii i Rehabilitacji REHA-SENS reprezentowaną przez Annę Jacuńską. Pomoc finansowa w wysokości 93.670,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczona jest na realizację operacji ,,Rozwój działalności gospodarczej poprzez poprawę jakości życia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rehabilitacji”.