Grono specjalistów Centrum Terapii i Rehabilitacji REHA-SENS to ludzie

pracujący z radością i pasją

RODO

Klauzula_informacyjna_REHA_podpis

Centrum Terapii i Rehabilitacji REHA-SENS
ul. Wojska Polskiego 7
64-761 Krzyż Wielkopolski
www.reha-sens.pl tel. +48 697 09 66 76 centrum.reha-sens@gmail.com
NIP 763 104 83 10 REGON 367208450

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest:

Centrum Terapii i Rehabilitacji REHA-SENS Anna Jacuńska

ul. Wojska Polskiego 7,

64-761 Krzyż Wielkopolski

2. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym Centrum w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,

4. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody,

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od realizacji umowy,

7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

8. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania. Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami.

…………………..………………………………………………………….………………
Data, czytelny podpis

Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się

Ile kosztują nasze usługi i zabiegi rehabilitacyjne

Usługi
rehabilitacyjne
od 25 zł
ZOBACZ CENNIK
Usługi psychologiczno
-pedagogiczne
od 60 zł
ZOBACZ CENNIK
Usługi logopedyczne
neurologopedyczne
od 25 zł
ZOBACZ CENNIK

Skontaktuj się

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.

ul. Zielona 4
64-761 Krzyż Wielkopolski

Godziny otwarcia

Pracujemy od pon. do pt.
od 8:00 do 18:00

Tel: 697 09 66 76
E-mail: centrum.rehasens@gmail.com