Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz dostarczenie wrażeń dotykowych, poznawanie i rozróżnianie kształtów i struktur materiałów. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni – kontrolowanie ruchów rąk i palców, umiejętność chwytu , manipulowania przedmiotem w celu wykonania zadania oraz skoordynowane używanie obu rąk.

Zajęcia terapii ręki kierowane są zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym (a nawet młodszych) jak i dorosłych mających problemy z :
– planowaniem i wykonywaniem ruchu,
– wykonywaniem precyzyjnych ruchów w związku z nadmiernym lub niewystarczającym napięciem mięśni,
– brakiem koordynacji palców, dłoni i przedramienia,
– zakłóceniami koordynacji wzrokowo-ruchowej (niski poziom graficzny, trudności w wykonywaniu zadań plastycznych),
– dostosowaniem szybkości rąk do wykonywanego zadania,
– podejmowaniem wszelkich czynności manualnych,
– nieadekwatnym do wieku poziomem samoobsługi.