Grono specjalistów Centrum Terapii i Rehabilitacji REHA-SENS to ludzie

pracujący z radością i pasją

Zespół

pomoc

Anna Jacuńska - terapeuta SI, pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) a także studia podyplomowe: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Terapia pedagogiczna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile), Doradztwo zawodowe (Uniwersytet Zielonogórski) Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (UNI - Terra Poznań). Dysponuję kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – certyfikat nr 1801)

Moje doświadczenie
Posiadam dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w zakresie diagnozy, terapii oraz poradnictwa.  Opieką obejmuję dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnych intelektualnie, dysleksją rozwojową. W swojej pracy duży nacisk kładę na wzmacnianie pozytywnych zachowań i atutów dziecka przy jednoczesnej pracy nad jego deficytami. Staram się wzmacniać poczucie wartości i samoocenę dziecka, tak, by mogło lepiej zrozumieć otaczający je świat.

pomoc

Agnieszka Bandura - Kopala - psycholog

Ukończyłam studia z psychologii, specjalność kliniczna ( Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej (Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN), kurs podstawowy z zakresu Teorii i Psychoterapii Analizy Transakcyjnej (Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION). Posiadam Certyfikat 101 z Analizy Transakcyjnej. Ukończyłam również Studium Psychologii Sądowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

Moje doświadczenie
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Prowadziłam konsultacje oraz treningi relaksacyjne dla dorosłych. Aktualnie zajmuję się diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, emocjonalnymi oraz z problemami zachowania. Udzielam konsultacji i porad wychowawczych dla rodziców. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy terapeutyczne. Zajmuje się pomocą psychologiczną dla osób pozostających w kryzysie.

pomoc

Bartosz Wysocki - fizjoterapeuta, terapeuta NDT - Bobath, specjalista terapii PNF

Ukończyłem studia magisterskie z fizjoterapii (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu), Kurs Podstawowy NDT- Bobath i Kurs Rozwijający PNF, Kurs Podstawowy PNF, Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne i doświadczenia własne, Kurs terapii tkanek miękkich ,, Głębokie Mięśnie Miednicy”, Kurs Specjalisty masażu Wellnes & SPA.

Moje doświadczenie
Moje doświadczenie z pracą z pacjentem zacząłem w 2010 roku. Od 2013 rozpocząłem usprawnianie dzieci w ośrodku rehabilitacji dziennej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. W 2015 objąłem współpracę z Hospicjum gdzie pracuję z małymi dziećmi. W 2017 pracuję we wczesnej interwencji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

pomoc

Ewelina Wieczorek - Faryś - psycholog, oligofrenopedagog

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Dodatkowo, ukończyłam kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.), a także przygotowanie pedagogiczne. Odbyłam również roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Poza schematami). Ponadto, ukończyłam III-stopniowy kurs terapii behawioralnej (SKK w Warszawie).

Moje doświadczenie
Od kilku lat prowadzę konsultacje, porady oraz terapię w problemach m.in. wychowawczych, obniżonym poczuciu własnej wartości, depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach obsesyjno - kompulsyjnych, zaburzeniach stresu pourazowego, wsparciu w trudnych sytuacjach życiowych. W pracy z dziećmi obejmuje problemy m.in. takie jak: zaburzenia lękowe, tiki, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, trudności w radzeniu sobie z emocjami (złość, smutek), wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, nieśmiałość, niskie kompetencje społeczne. W pracy z klientami korzystam w szczególności z technik terapii poznawczo behawioralnej.

pomoc

Julita Gowor - neurologopeda kliniczny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności logopedia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) a także studia podyplomowe: Neurologopedia Kliniczna (Akademia Medyczna we Wrocławiu), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –Oligofrenopedagogika (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Pile) oraz Terapia Pedagogiczna (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Moje doświadczenie
Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako logopeda w  ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych, szkołach, przedszkolach, poradni, udzielając terapii oraz prowadząc diagnozę. Oprócz tego, mam praktykę w prowadzeniu terapii logopedycznej i neurologopedyczną dla dorosłych. Prowadzę terapię między innymi dla dzieci i młodzieży z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, z osobami z uszkodzonym centralnym układem nerwowym, terapię trudności związanych z karmieniem, ssaniem u niemowląt. Ponadto zajmują się osobami dorosłymi z mową afatyczną i dyzartryczną różnego typu. Wspieram również osoby potrzebujące komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

pomoc

Paulina Walasik - pedagog

Posiadam ukończone wyższe studia pedagogiczne - pedagogika rewalidacyjna (Uniwersytet Szczeciński), studia podyplomowe z terapii zajęciowej (Studium Medyczne w Gorzowie Wlkp.)

Moje doświadczenie
Jestem pedagogiem z prawie 20- letnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną , ruchową, dziećmi z Autyzmem, z dziećmi Dziecięcym porażeniem mózgowym oraz  dziećmi z Zespołem Downa. Zajmuję się głównie prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych mających na celu przede wszystkim: maksymalne usprawnianie , rozwijanie i fortioryzacja funkcji fizycznych i psychicznych i psychomotorycznych, korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, stymulowanie rozwoju ( polisensoryka). Zajmuję się również prowadzeniem zajęć z terapii zajęciowej, które maja na celu głównie wspomaganie  osób niepełnosprawnych w procesie  leczenia i rehabilitacji. Do tych zajęć należą: arteterapia, muzykoterapia, aromaterapia, choreoterapia.

pomoc

Karolina Graczyk-Cybulska – Terapeuta ręki, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta zajęciowy

Ukończyłam studia: magisterskie na kierunku i specjalizacji pedagogika specjalna , rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), studia podyplomowe z logopedii oraz terapii pedagogicznej, III stopniowy Kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, certyfikowany kurs Terapii ręki oraz szkolenie dotyczące funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Moje doświadczenie
Swoją pracę zawodową rozpoczęłam 2012r w Przedszkolu integracyjnym w Trzciance, gdzie pracowałam z dziećmi dotkniętymi autyzmem, w latach 2013-2014 prowadziłam zajęcia terapii ręki i logopedii w Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stobnie. W roku 2014 podjęłam pracę w Szkole Podstawowej w Krzyżu, gdzie prowadziłam zajęcia logopedyczne, terapie pedagogiczną oraz byłam nauczycielem wspomagającym.

Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się

Ile kosztują nasze usługi i zabiegi rehabilitacyjne

Usługi
rehabilitacyjne
od 25 zł
ZOBACZ CENNIK
Usługi psychologiczno
-pedagogiczne
od 60 zł
ZOBACZ CENNIK
Usługi logopedyczne
neurologopedyczne
od 25 zł
ZOBACZ CENNIK

Skontaktuj się

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.

ul. Wojska Polskiego 7
64-761 Krzyż Wielkopolski

Godziny otwarcia

Pracujemy od pon. do pt.
od 8:00 do 18:00

Tel: 697 09 66 76
E-mail: centrum.reha-sens@gmail.com