Grono specjalistów Centrum Terapii i Rehabilitacji REHA-SENS to ludzie

pracujący z radością i pasją

Zespół

pomoc

Anna Jacuńska - terapeuta SI, pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) a także studia podyplomowe: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Terapia pedagogiczna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile), Doradztwo zawodowe (Uniwersytet Zielonogórski) Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (UNI - Terra Poznań). Dysponuję kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – certyfikat nr 1801)

Moje doświadczenie
Posiadam dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w zakresie diagnozy, terapii oraz poradnictwa.  Opieką obejmuję dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnych intelektualnie, dysleksją rozwojową. W swojej pracy duży nacisk kładę na wzmacnianie pozytywnych zachowań i atutów dziecka przy jednoczesnej pracy nad jego deficytami. Staram się wzmacniać poczucie wartości i samoocenę dziecka, tak, by mogło lepiej zrozumieć otaczający je świat.

pomoc

Bartosz Wysocki - fizjoterapeuta, terapeuta NDT - Bobath, specjalista terapii PNF

Ukończyłem studia magisterskie z fizjoterapii (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu), Kurs Podstawowy NDT- Bobath i Kurs Rozwijający PNF, Kurs Podstawowy PNF, Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne i doświadczenia własne, Kurs terapii tkanek miękkich ,, Głębokie Mięśnie Miednicy”, Kurs Specjalisty masażu Wellnes & SPA.

Moje doświadczenie
Moje doświadczenie z pracą z pacjentem zacząłem w 2010 roku. Od 2013 rozpocząłem usprawnianie dzieci w ośrodku rehabilitacji dziennej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. W 2015 objąłem współpracę z Hospicjum gdzie pracuję z małymi dziećmi. W 2017 pracuję we wczesnej interwencji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

pomoc

Ewelina Wieczorek - Faryś - psycholog, oligofrenopedagog

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Dodatkowo, ukończyłam kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.), a także przygotowanie pedagogiczne. Odbyłam również roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Poza schematami). Ponadto, ukończyłam III-stopniowy kurs terapii behawioralnej (SKK w Warszawie).

Moje doświadczenie
Od kilku lat prowadzę konsultacje, porady oraz terapię w problemach m.in. wychowawczych, obniżonym poczuciu własnej wartości, depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach obsesyjno - kompulsyjnych, zaburzeniach stresu pourazowego, wsparciu w trudnych sytuacjach życiowych. W pracy z dziećmi obejmuje problemy m.in. takie jak: zaburzenia lękowe, tiki, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, trudności w radzeniu sobie z emocjami (złość, smutek), wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, nieśmiałość, niskie kompetencje społeczne. W pracy z klientami korzystam w szczególności z technik terapii poznawczo behawioralnej.

pomoc

Julita Gowor - neurologopeda kliniczny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności logopedia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) a także studia podyplomowe: Neurologopedia Kliniczna (Akademia Medyczna we Wrocławiu), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –Oligofrenopedagogika (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Pile) oraz Terapia Pedagogiczna (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Moje doświadczenie
Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako logopeda w  ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych, szkołach, przedszkolach, poradni, udzielając terapii oraz prowadząc diagnozę. Oprócz tego, mam praktykę w prowadzeniu terapii logopedycznej i neurologopedyczną dla dorosłych. Prowadzę terapię między innymi dla dzieci i młodzieży z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, z osobami z uszkodzonym centralnym układem nerwowym, terapię trudności związanych z karmieniem, ssaniem u niemowląt. Ponadto zajmują się osobami dorosłymi z mową afatyczną i dyzartryczną różnego typu. Wspieram również osoby potrzebujące komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

pomoc

Agnieszka Grzeszczak - psycholog

Ukończyłam studia z psychologii, specjalność kliniczna dorosłego ( Uniwersytet Gdański), II stopniowy kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (CTSR Warszawa ), kurs podstawowy z zakresu Terapii Systemowej (WTTS Poznań) oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Ukończyłam również Seksuologię Kliniczną (SWPS Sopot) , Socjoterapię (Colegium Balticum w Szczecinie) oraz Przygotowanie Pedagogiczne (WSSE Gdańsk) Doskonalę się w zakresie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. Jestem biegłym sądowym.

Moje doświadczenie
Posiadam doświadczenie w zakresie diagnozy trudności w zachowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży.  Zajmuje się doraźną pomocą psychologiczną dla osób doświadczających kryzysu. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne. Udzielam konsultacji i porad wychowawczych dla rodziców i opiekunów.

pomoc

Monika Dymek - psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki (Instytut Studiów Podyplomowych) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).

Moje doświadczenie
Od ponad dwóch lat pracuję w szkole podstawowej jako psycholog. Do moich obowiązków należą m.in. prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Również prowadzę zajęcia grupowe, trening umiejętności społecznych, a także warsztaty dla uczniów podejmujące tematykę emocji, porozumienia bez agresji, asertywności czy konstruktywnego rozwiązywania problemów. 

Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się

Ile kosztują nasze usługi i zabiegi rehabilitacyjne

Usługi
rehabilitacyjne
od 25 zł
ZOBACZ CENNIK
Usługi psychologiczno
-pedagogiczne
od 60 zł
ZOBACZ CENNIK
Usługi logopedyczne
neurologopedyczne
od 25 zł
ZOBACZ CENNIK

Skontaktuj się

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.

ul. Zielona 4
64-761 Krzyż Wielkopolski

Godziny otwarcia

Pracujemy od pon. do pt.
od 8:00 do 18:00

Tel: 697 09 66 76
E-mail: centrum.rehasens@gmail.com